efatihcelik – Türkçü Sokak

Yazar: efatihcelik

Daha çok Zaya olarak tanınınan Moğalistan’lı ressam Zayasaikhan Sambuu , Batı Moğolistan’da Gobi civarında yüz hanelik küçük kasabada, 1975 yılında doğdu.Ulan Batur Güzel Sanatlar Fakültesi’nde sanat eğitimi aldı. Gençlik yılları komünist rejimin göçebe kültür ve mirasınını unutturmaya yönelik baskılarıyla geçti. İfade özgürlüğününün sınırlı olduğu bu ortamda on yıl kadar resimleri yasaklandı. Zaya, çağdaş Asya sanatıyla geneleksel Moğol sanatını birleştirerek farklı bir uslup yarattı. Resimlerinde Tibet’in manevi atmosferinden, Orta Asya kültür köklerinden leopar, kurt, çita gibi doğaya bağlı hayvanların yaşamlarından izler görülür. Göçebe aristokrasinin geleneksel giyim tarzlarını başarılı şekilde resimler.